Yngvars Musikk

1972 – 1983

Yngvar Kristiansen (1944) overtok i november 1972 Ludvig Kolnes sin musikkforretningen i Flintergata 6, Sandnes

Kristiansen var fra Oslo og kom til Rogaland i 1971, og bosatte seg med familien på Vaulen. Han begynte som medarbeider i musikkforretningen hos Ludvig Kolnes samme året. Før det hadde han bl.a. arbeidet hos Hans Ingier i Schlagerforlaget i Oslo og i tillegg spilte han mye ved restauranter i Oslo-distriktet.

I 1983 opphørte Yngvars Musikk.  Yngvar Kristiansen drev etter det noe som het Solservice, og med turistbuss, til han gikk av med pensjon i 2007.

    

Høsten 1978 åpnes utstillings- og demonstrasjonslokale i Flekkefjord. Solfrid Eitland er Yngvars Musikk sin representant på stedet. Hun hadde tidligere en lignende funksjon på vegne av Helland Musikk, Egersund.

Yngvars Musikk drev også utstrakt reisevirksomhet med demonstrasjon og salg av trekkspill og elektroniske orgel over hele landet.

      
Annonser fra nov. 1981 og feb. 1982 (over).

Sommeren 1982 er det turne i særklasse for musikkbilen fra Yngvars Musikk.