Klepp Lydstudio – Gunnar Tønnesen

Klepp Lydstudio ligger i kjelleren på Storhaug gamle skule i Klepp. Det blei etablert høsten 1990 som et kommunalt tiltak. Gunnar Tønnesen har bestyrt studioet siden oppstart, og har drevet det delvis som et kultur-/ungdomstilbud i kommunen og som et selvstendig foretak.

Tore Dvergastein var fritidskonsulent i Klepp kommune på denne tiden og var en av pådriverne for å få etablert studioet ved Storhaug gamle skule.

Lydstudioet på Storhaug har delvis vært samlokalisert med fritidsklubb og Klepp og omegn rockeklubb, og har vært et stort aktivum for unge musikkinteresserte. Det har gitt mulighet for mange «gryende» musikere til å få studioerfaring og å kunne gjøre innspilling av musikken sin.

Gunnar Tønnesen har også tatt imot mer «etablerte» musikere i Klepp Lydstudio, og gjort utallige innspillinger som har blitt brukt til plateutgivelser.