Static/Xstatic

1992 – 1997

Dance-gruppe fra Verdalen, Klepp og Bryne.
Startet opp ca 1992 og hadde noen skiftninger av medlemmer. Pr. 1996 var dette besetningen:

Elisabeth Aakre
Lise Øglænd
Caleb Francis
Sven Ole Engelsvold
Nils Foss
Jørgen Manke

Jørgen Manke var drivkraften i gruppa, og mannen bak musikken. Han komponerte og spilte inn musikk på tape som gruppa brukte som bakgrunn for sine vokale framføringer. Eller rappet til om du vil.

Skyhøye ambisjoner, vil noen si.

Caleb Francis blei lagt merke til. Fotballspiller på Bryne og med eksotisk bakgrunn og utseende som kom med i Static. Ifølge Sven Ole var han en god danser og ville heve kvaliteten på sceneshowet til gruppa.

I mars 1997 er gruppa med på konsert på fritidsklubben i Meieriet på Bryne, nå under navnet Xstatic, og Elin Kristiansen er kommet med.

Sven Ole, Elisabeth, Jørgen, Elin og Caleb.

(publ. nov 2019)