Jærens Musikk, Bryne

Jærens Musikk 1965 – 2013

Jærens Musikk A/S blei etablert i 1965 av Christen Øygard og Arvid Selle. Inge Nicolay Larsen fra Jørpeland flyttet til Bryne og blei den første butikk-ekspeditøren.

Christen Øygard blei omtala som disponent og Arvid Selle som forretningsfører.

Tollef Holen blei den første kunden i butikken da de åpnet 14. august 1965. Han stilte opp kl. 06.25 åpningsdagen, og fikk et gavebrev på kr. 100.

Butikken blei startet opp i lokalene som Bryne Elektriske Forretning hadde flyttet fra. Huset lå like ved jernbane-undergangen i krysset mellom Jernbanegata og Arne Garborg vei.

Christen Øygard, som opprinnelig  var fra Sauda, flyttet til Bryne i 1958 og drev sin egen urmakerforretning i Storgata. Arvid Selle arbeidet med regnskap og økonomi hos Brødr. Søyland. Øygard kom fra en musikalsk familie, han spilte ikke instrument selv men begynt i Brødrekoret på Saron straks han kom til Bryne. Starten på musikkhandelen var nok at han tok på seg å skaffe instrumenter og utstyr til Saron-menigheten.

Tollef Holen ønskes velkommen som første kunde hos Jærens Musikk av disponent Christen Øygard. Bak midt i ser vi ekspeditør Inge Nic. Larsen.

1. september 1967 flytter butikken inn i store, leide lokaler hos Asbjørn Haaland. Dette er rett over gaten fra de gamle lokalene. Ola Ree begynner arbeidsdagen sin hos Jærens Musikk i den nye butikken.

Jærens Musikk holder til i disse lokalene i Jernbanegata på Bryne i 20 år fram til 1987.
Det går godt i musikkbransjen i denne perioden, Jæren Musikk etablerer filial i Stavanger og tilsetter folk.

Ola Ree gikk inn på eiersiden i forretningen i 1969, og i 1973 overtar han hele driftsansvaret.

Terje Laland begynner hos Jærens Musikk høsten 1973. Han er med på å etablere filialbutikk i Stavanger i 1975, og stod for drifta i Øvre Holmegate fram til han sluttet i 1985. Filialen solgte orgel, piano og flygel. Filialen blei lagt ned i 1986/87. Terje Laland var utdannet pianostemmer og han etablerte i 1987 sin egen pianoforretning, Piano Service, i Kvernelandsveien på Ganddal.

Arnold Berge arbeidet også hos Jæren Musikk i denne perioden. Han drev mye med musikk-opplæring, bl.a. Hammond-skolen. Forretningen sin musikkskole hadde stor aktivitet på 1970 og -80 tallet.

Norleif Horpestad begynte hos Jærens Musikk i 1973 og var med fram til 1993, avbrutt av et års militærtjeneste. Han tok etter det utdannelse ved instrumentmakerlinja hos Musikkakademiet i Østfold og startet senere sin egen virksomhet, Brass Service i Kvernelandsveien på Ganddal i 1995.

Bare noen få personer nevnt her, men mange har gjennom årenes løp vært innom Jærens Musikk som butikkhjelp, musikklærer, pianostemmer oa.

*********************************************

Fra 1987 til 1990 har Jærens Musikk lokaler i Erlandsbygget med inngang fra Erlandsbakken.

Våren 1990 flyttet Jærens Musikk inn i topplokalene i Møllehagen, også kallet kuppelen. Artikkel fra Jærbladet 30. mars 1990.

1997: Siste tilholdssted for Jæren Musikk var i Storgata 32, i andre etasje, også med inngang fra Smiegata.

I 2008 var aktiviteten i den eneste gjenværende musikkforretningen på Jæren gradvis trappa av p.g.a. innehaverens alder og sykdom.

Våren 2009 overtok et nystartet aksjeselskap – Jæren Musikk AS (uten ..s) – deler av varelageret og leieavtalen for lokalene i Storgata 32.  Jæren Musikk var igjen i drift med ordinære åpningstider.

Jæren Musikk AS blei avvikla våren 2013, etter nesten 48 års drift.  Da var det slutt for den siste musikkforretningen på Jæren.