Les Beat Five

1964 – 1966

Orkesteret Les Beat Five blei startet opp i 1964 av flere som hadde spilt sammen i danseorkesteret The Moonlight fra Klepp. De som var med i den opprinnelige besetningen var:
Per Lorentz Borsheim, (1947-1985) gitar og sang.
Alf Tore Egeland, bass.
Laurits Engelsvoll, trekkspill.
Harald Sandberg, trommer.
Helge Salte, gitar.

Mens Laurits Engelsvoll var frontfigur i The Moonlight, så er det vel riktig å si at det var Per Lorentz Borsheim som fekk den rollen i dette orkesteret, og det var nok hans musikksmak som i stor grad vant fram når det gjaldt oppbygging av repertoaret. Han fikk tidlig tak i LP-plate med The Rolling Stones og introduserte deres musikk for de andre. Etter hvert blei bandet karakterisert som et Rythm and blues band. Les Beat Five var et uhyre populært orkester å engasjere til ungdomsdansene omkring på hele Jæren, og også i et større geografisk område.

Dans på lokalet. (bilde: Harald Sandberg)

Etter en stund gikk Harald Sandberg og Laurits Engelsvoll ut og Tor Strøm overtok slagverket.

Dette var bilde som orkesteret hadde med seg og delte ut til fansen, og ofte skrev autografer på.

Våren 1966 hadde det norske magasinet PopNytt omtale av Les Beat Five.

Høsten 1966 reiser Alf Tore Egeland i militæret – og det var slutt for Les Beat Five. Frontfiguren Per Lorentz Borsheim blir etter dette med i Nurk Twins.

(siste publ. des 2019)