C. Hals Musikhandel

Frk. Christine Hals dreiv musikkhandel og konsertbyrå i Stavanger fra 1892 fram til 1916. Selv om frk. Hals da solgte og flyttet til Kristiania, så eksisterte butikknavnet C. Hals i Stavanger fram til iallefall 1960.Christine Hals var født og oppvokst på Romerike. Hun kom til Stavanger i 1882 for å være husbestyrerinne for sin bror, Peder Hals, som var apoterker i byen. Frk. Hals blei hun kalt, og i ti år stelte hun for broren fram til han giftet seg, da var det ikke lenger behov for henne der.

Det var dårlige tider og vanskelig med arbeide, så det var nok et drastisk valg hun gjorde når hun bestemte seg for å starte butikk. Frk. Hals forteller i et intervju med Stavanger Aftenblad i 1916:

Det er ingen ting som tyder på at frk. Hals hadde noe slektskap til «Brødrene Hals» som hadde pianoforretning og verksted i Stavanger.

Foruten å selge instrumenter og noter så var konsertbyråvirksomheten en viktig oppgave for fr. Hals.

Den første konserten hun arrangerte var i Domkirken i anledning et stort misjonsstevne, og hun solgte 1600 billetter til den konserten. Tilsammen skal hun har arrangert over 400 konserter.

I mai 1897 arrangerte frk. Hals en konsert der Bjørnstjerne Bjørnson og datteren hans Bergliot Ibsen var med. Det var en stor konsert og det var første gang Haandverkeren blei tatt ibruk til konsertlokale.

Bjørnson skal ha vært storlig imponert over arrangementet, og at det var ei kvinne som stod som arrangør.


Da frk. Hals solgte virksomheten sin i 1916 hadde Stavanger Aftenblad en artikkel om henne. Her et lite utdrag:


I 1916 selger Christine Hals musikkhandelen sin til Fredrik Wilhelm Jacobsen (Fred. W. Jacobsen). Den nye eieren driver videre under samme butikknavn. Han utvider varespekteret til også å gjeld kunst og antikviteter.

Christine Hals flytter nå til Kristiania. I januar 1920 har Stavanger Aftenblad minneord om henne etter at hun døde.
I 1919 blir C.Hals Musikhandel overtatt av Frida Thorsen og Lydia Larsen. Virksomheten blei nå etablert som aksjeselskap. Og igjen var musikkhandelen over på kvinnehender.C. Hals A.S. fortsetter aktivt som konsertbyrå og averterer stadig i avisene salg av billetter til mange ulike arrangement.

Men det går også fram av annonsering at de nye eierne utvider varespekteret.

Stavanger Aftenblad 1925

Annonsen om billettsalg i Stavanger Aftenblad fra september 1960 er den siste annonsen fra C. Hals A/S vi har greid å finne.