PAP – Jan Olav Sandsmark


P.A Produksjoner AS (PAP) blei etablert i juli 1993. Virksomheten hadde før det vært en del av Ungkyrkja på Bryne. Men noen store ildsjeler bestemte seg for å kjøpe ut det tekniske utstyret fra kirken, og starte PAP.

Firmaet har vokst i takt med økningen i antall arrangement på vestlandet, og er nå en av regionens store leverandører på lyd og lys. Jobber med lokale band og store internasjonale stjerner har vært livet for nåværende eier og daglig leder Jan Olav Sandsmark.

PAP har lager og base i Robotvegen 18 i Vardheia ved Bryne.

Det som skulle bli starten for det som nå har blitt til et stort, renomert lydfirma skjedde allerede i 1973. En av aktivitetene for ungdommer i Ungkyrkja på Bryne, var å stelle med lyd og lys for ulike arrangement i menigheten. Gruppa «Teknikus» utgjorde et 20-talls ungdommer som sammen med «voksenlederen», Hans Ree, lærte seg lyd- og lyshåndtverket, og bygde til og med noe av utstyret selv.

Etterhvert påtok «Teknikus» seg lyd- og lysjobber for mange ulike arrangører . Dette ga inntekter som kunne brukes til innkjøp av nytt og bedre utstyr, og muligheter til å ta på seg flere og større jobber.
Fra 1986 hadde virksomheten lokaler ved Kongeparken Amfi på Ålgård.

2020 – store utfordringer.