Musikksenteret v/Oddvar Nøkling

Musikksenteret sin logo laget av Svein Olav Joakimsen en gang på 80-tallet.

Musikk Senteret åpnet 11.april 1983 i Rosenkildegata 19 i Stavanger.
(Foto: Byarkivet 1984)Oddvar Nøkling (1947), også kalla «Nøkken» blandt venner, startet musikkinstrument-forretning i Rosenkildegata i Stavanger i april 1983. Musikksenteret eksisterte fram til 2009.

Før det hadde Nøkling 20 års fartstid som bassist i band som bl.a. Tony & The Swing Blues, Nitric Acid og Blaasenborg, og han var med som bassist i tidlig besetning i Stavangerensemblet. Gunner Engen overtok som bassist i 1978 etter han.

Nøkling hadde en brei erfaringsbakgrunn . Han hadde vært bakerlærling, hadde utdannelse som elektriker og hadde flere år bak disken hos Sagevik Musikk.

********

Det finnes mange historier om hvordan butikkinnehaveren i Musikksenteret hadde sin særegne måte å møte kunder på. Trubaduren Jim Jacobsen forteller i sin blogg:

Det var en totalt ny opplevelse som kunde å bli ekspedert av «Nøkken». Han hadde en unik måte å klare å behandle folk respektabelt mens han snakket dem ned. Eksempler: «Mikrofon? Ka ska du me det? -du kan jo kje synga»! eller «ska dokker spela inn PLADA? Ka då for? Dokker låte jo heilt jævlig!» og så videre…
Det finnes så mange historier om Nøkkens noe «annerledes» måte å møte kunder på at det lett kunne blitt et fem binds oppslagsverk om alternativ kundebehandling.

Juleannonse i Rogalands Avis desember 1990.


*****************

I januar 2000 var det en dramatisk episode i byen som bl.a. ga Musikksenteret avisomtale. Det var en 33-åring som rømte fra Tinghuset mens han ventet på kjennelse i en straffesak han var tiltalt i.


*************

Inge Enoksen og Kristoffer Mjeldheim – som begge hadde jobbet hos Nøkling i flere år – kjøpte i 2003 Musikksenteret og stod for driften fram til det blei solgt til 4Sound i 2007.

I 2007 starter en prosess med oppkjøp og fusjon i musikkhandelbransjen her i landet, noe som ender opp med etablering av 4Sound-kjeden. I Stavanger blir Sagevik Musikk og Musikksenteret en del av kjenden.