Somas Musikhandel

1891 – 1910

Adolf Soma (1869 – 1947) dreiv musikkhandel med salg av instrumenter og tilbehør i Stavanger fra 1891 til 1910. Han hadde butikk i Østervåg, og noen år i Nygaden 18.

Adolf Soma etablerte seg som kjøpmann i 1891, med et stort varespekter, bl.a. arbeidsklær, leketøy, nips og kortevarer – samt musikkinstrumenter.

Adolf Somas største interesse var sang og musikk, og vi kan anta at musikkhandelen var viktig for han.

Han var en aktiv mann både i forretningslivet og i ulike deler av foreningslivet i Stavanger. Han var bl.a. med å starte sangkvartetten «Njørd», og han var ivrig hobbyornitolog.

Annonse i Aftenbladet i 1897 som viser noe av det store varespekteret Soma driver med.


I 1910 avvikler Adolf Soma sin forretningsvirksomhet og det blir slutt på Somas Musikhandel.

Han får seg nå jobb som bestyrer av Elektrisitetsverkets utsalg, og er det fram til 1923 da han blir ansatt i Stavanger kommune som revisor.