Stangelands Musikhandel

Ca. 1897 – 1935


Martin Adolf Johan Stangeland (1858 – 1937) var handelsmannen som oftest bare brukte kortformen M. Stangeland.

Han var fra Stangeland i Håland i Sola, og som ung mann dro han til sjøs. I 1884 giftet han seg med Oleane Louise Pedersen og bosatte seg etter hvert i Stavanger. De fikk ni barn og den yngste i flokken var den kjente pianisten og Torval Tu vennen Trygve Stangeland.

M. Stangeland begynte som kjøpmann, først med kolonialbutikk på Nytorvet. Så etter en stund begynte han i det små med musikkforretning i de samme lokalene. Fra 1897 finner vi de første annonser om salg av musikkinstrument og utstyr.


Helt i begynnelsen av det det nye hundreåret avvikler M. Stangeland kolonivarebutikken sin., samt en tobakksbutikk han hadde startet i Kirkegaten 2. Fra 1902 driver Stangeland musikkbutikk på heltid, nå lokalisert i Kirkegaten 2.

Stangelands Musikhandel var en stor butikk, og det blei sagt at den var den største i byen på denne tiden. I de seinere åra – fra ca 1920 – dreiv Stangeland forretningen sin i Musègaten fram til ca 1935.