William Farre A.S. Musikkhandel

1910 – 1925

Stavanger fikk sin første kjede-musikkforretning i 1910. Da startet William Johnsen A.S. Musikkhandel opp, først med lokaler i Nygaten, seinere i Kirkegaten. I 1916 blei navnet endra til William Farre A.S. ettersom eieren hadde tatt et nytt etternavn.

William (Johnsen) Farre (1874 – 1950) vokste opp i Trondheim og lærte seg tidlig å spille både blåseinstrument og fiolin. Han flyttet som ung til Kristiania, og gjorde seg særlig bemerka i arbeidet med å starte guttemusikkoprs eller skolekorps. I 1894-95 bodde han i Stavanger, og som kaptein i Frelsesarmeen stod han i bresjen for atbeidet med å bygge opp hornmusikken.

(Stavanger Aftenblad september 1910)I 1896 var William tilbake i hovedstaden og startet der sin første musikkhandel med firmanavn William Johnsen A.S. Han startet musikkforlag og fikk enerett på salg av kjent fransk grammofonmerke, Pathè Frères, og snart dreiv han norges største kjede av musikkforretninger.

I Stavanger startet det i 1910 med Adolf Soma som den første disponent.

En av de viktigste konkurrentene for Johnsen når det gjaldt slike “musikkmaskiner”, var Brødrene Johnsen A/S. Det av begge firmaer het Johnsen, førte til misforståelser, og derfor forandret William Johnsen etternavn sitt til Farre i 1915.William Farre A.S. eksisterte i Stavanger fram til 1925. De siste annonser i lokale aviser vi kan finne er datert 26. mars 1925.