Sikvelands Trio

Jan Arthur Sikveland (1937-2014) var trekkspiller og spillte i bryllup og dansetilstelninger sammen med forskjellige medmusikanter fra midtn av 1960-tallet.

Fra ca 1968 var Leif Magne Enåsen (1949) og Ingunn Risa (f.Holm) (1941-2011) med i Sikvelands Trio.

Leif Magne Enåsen, Ingunn Risa og Jan Sikveland (tidlig på 1970-tallet)
Sikvelands Trio spiller på Orre Samfunnshus ca. 1975.
Leif Magne Enåsen, Siri Bente Nygård, Trond Gudmestad og Jan A. Sikveland.

Annonser fra Jærbladet 1970, 1972 og 1973

Sikvelands Trio eksisterte som orkester fram til ca 1978. Men Ingunn og Jan spiller også sammen i 1980 slik det framgår av referat fra Tunheim Ungdomslag sin jubileumsfest i mars 1980.