Nærbø Musikk & Radio

Olaf Brandt Reitan (1919-1995) startet handelsvirksomhet på Nærbø under og etter andre verdenskrig. Han var opprinnelig fra Egersund og sommeren 1941 giftet han seg med Klara Bjorheim fra Nærbø. Han titulerte seg som handelsmann, men det blei neppe noe særlig aktivitet før krigen var slutt. Han dreiv butikk i Nærbøgata med musikkinstrumenter og radioer fram til begynnelsen av 1950-tallet.

Av dokumenter fra handelsregisteret går det fram at Brandt Reitan registrerer et personlig foretak i 1945. Samtidig bekjentgjøres at et aksjeselskap han hadde sammen med Thorleif Robertson Olsen har blitt oppløst i 1943. Det selskapet må nødvendigvis ha blitt startet før krigen, for fra 1941 nektet tyskerne alle å ha radio.  Denne  Robertson Olsen er den samme mannen som i 1945 starter den kjente bedriften Robertson Radio-elektro i Egersund, som gjorde det stort i skipsradioer og peileanlegg.

Olaf Brandt Reitan var initiativtaker og den første dirigenten av Nærbø ungdomskorps, seinere Nærbø Musikkorps.

– Året er 1942, og Nærbø er okkupert som resten av landet. Men håpet om fred var sterkt, og me var ein gjeng som ville spela «Ja, vi elsker» på frigjeringsdagen. Initiativtakar og dirigent var Olaf Brandt Reitan, og me var 14 musikantar, fortel  Svein Inge Årrestad.  Instrumenta vart kjøpt inn for 650 kroner frå Farre i Oslo.
– Me var redde tyskarane ville høyra at me øvde på nasjonalsongen, så me øvde i tystnad under primitive forhold. Me var òg redde at tyskarane skulle ta instrumenta og laga dei om til patronar, og me ville heller skapa musikk av dei, mimrar Årrestad som den gong var 13 år.
– 7. mai 1945 stod me på taket på det som då den gong var kommunehuset. Plutseleg såg me tyskarar med børser. Då trekte me oss og spelte «Fagert er landet» i staden, seier han
med eit lurt smil.
8. mai tona «Ja vi elsker» for fullt frå taket på kommunehuset. I tre år hadde dei øvd på nasjonalsongen, og det var tid for den første framføringa.
Han hugsar kjensla som om det var i går. Det var ei blanding av glede og forløysing.

(Svein Inge Årrestad til Stavanger Aftenblad ved korpset sitt 70-års jubileum i 2012)

Nærbø ungdomskorps 1945. Initiativtakeren Olaf Brandt Reitan med dirigentjakken på. Ellers på bildet: Arnulv Brekke, Gabriel Lode, Einar Lode, Emton Aadnesen, Gorm Elias Hognestad, Ragnar Brekke, Steinar Undheim, Svein Inge Årrestad, Gunleiv Undheim, Ole Andreas Larsen, Paul Aadnesen og Mikkel Opstad. (bilde: jbl.no)

Gaute Hegrestad kan huske musikk- og radiobutikken i Nærbøgata. Som helt ung gutt blei han med i ungdomskorpset og han gikk og lærte noter hos Olaf Brandt Reitan.

Nærbø Musikk og Radio hadde lokaler i huset nærmest til høyre på bildet.

Olaf Brandt Reitan slutter i musikkorpset i 1952. Mest sannsynlig er det på samme tid han avslutter forretningsdriften, for å begynne i arbeid hos Robertson i Egersund.  Han flytter fra Nærbø 1954/55.